Vacatures

We zijn gegroeid! Daarom zoeken we naar een (eventueel deeltijd) onderbouwleerkracht voor klas 1-2 of klas 5-6 per 1 januari. Daarnaast staan we ook open voor stagiaires en/of onderwijsassistenten. 

MeynSchool is een kleinschalige staatsvrije vrije school in de groeiende wijk Almere-Oosterwold, vlakbij het bos. De school is in mei 2020/2021 gestart met drie kinderen en telt nu 38 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. We geven momenteel met een team van vier leerkrachten en twee vakleerkrachten voor tuinbouw en handwerken, inhoud en vorm aan de school. De ouders zijn daarbij praktisch ondersteunend en meedenkend.  

Wil jij vanuit meer vrijheid samen bouwen aan een school voor nu en de toekomst? 

Over ons:

Wij willen het vrijeschoolonderwijs op eigen wijze doorontwikkelen, afgestemd op de kinderen van deze tijd, puttend uit de algemene menskundige inzichten die Rudolf Steiner aangereikt heeft. De kinderen, leerkrachten en ook ouders moeten kunnen voelen ‘dit is mijn school, hier is ruimte voor mijn ontwikkelingsweg: een thuis waar ik leef, waar ik met plezier en zinvol aan het werk ben, waar ik gezien, gehoord en erkend word, waar ik uitgedaagd word, waar ik warm kan lopen voor wat er in de natuur en cultuur te ontdekken en te beleven is, waar ik initiatief kan nemen, waar ik met liefde en geduld begeleid word als ik het moeilijk vind en waar ik me op een veilige manier kan spiegelen aan de ander om als mens te kunnen groeien in mijn eigen zijn en in het sociale zijn. Kortom: een thuis waar ik met mijn hele wezen mag zijn én worden.

Heb je zin om te ondernemen? En bereidheid een persoonlijke ontwikkelingsweg te gaan in het licht van de school?

 • Wil jij samen met collega ’s zoeken naar nieuwe, passende wegen voor de
  ontwikkeling van het kind, jezelf als leerkracht en de school als geheel?
 • Wil jij werken met- en vanuit de antroposofie?
 • Ben je bereid om te investeren in een goede verbinding met de ouders en collega‘s?
 • Wil je meedoen in onze organisatie met een lerarenzelfbestuur?
 • Ben je (bijna) bevoegd vrijeschool leerkracht?

Wij bieden een aangename werkplaats voor de leerkracht, de kinderen, de ouders. 

 • Leergierige, open, enthousiaste, eigen-wijze kinderen en liefdevolle betrokken ouders.
 • Vrijheid om het onderwijs vorm te geven vanuit je eigen enthousiasme, verbinding met de kinderen en de leerstof.
 • Betrokken, hecht, pionierend klein team.
 • Aandacht voor je persoonlijk ontwikkeling als leerkracht en voor onze leerweg als team samen.
 • Vreugde en voldoening in het meebouwen aan een nieuwe school voor een nieuwe tijd, voor kinderen van nu en de toekomst.
 • Het salaris stellen we samen in gesprek vast.

Interesse?
Neem telefonisch contact op met Ruth 06-52391076 of email meynschool@gmail.com
www.meynschool.nl