Vacature

Open sollicitaties altijd welkom!

MeynSchool is een kleinschalige particuliere school in de groeiende wijk Almere- Oosterwold. De school ligt vlakbij het bos, te midden van ondernemende mensen die zelf bouwen, (moes)tuinieren, imkeren, boeren, een bakkerij beginnen of anderszins leven en werken verbinden.

MeynSchool wil het vrijeschoolonderwijs op eigen wijze doorontwikkelen, afgestemd op de kinderen van deze tijd, puttend uit de algemene menskundige inzichten die Steiner aangereikt heeft. De kinderen, leerkrachten en ook ouders moeten kunnen voelen ‘dit is mijn school, hier is ruimte voor mijn ontwikkelingsweg: een thuis waar ik leef, waar ik met plezier en zinvol aan het werk ben, waar ik word gezien, gehoord en erkend, waar ik uitgedaagd word, waar ik warm kan lopen voor wat er in de natuur en cultuur te ontdekken en te beleven is, waar ik initiatief kan nemen, en waar ik me op een veilige manier kan spiegelen aan de ander om als mens te kunnen groeien in mijn eigen zijn en in het sociale zijn. Kortom: een thuis waar ik met mijn hele wezen mag zijn én mag worden.

De school is in mei 2020/2021 gestart met drie kinderen en telt nu 28 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Er is een kleutergroep, een groep 3, groep 4/5 en een groep 6/7. De intentie is om op de langere termijn te groeien naar gemiddeld 12 kinderen per klas.

Wij vragen: zin in ondernemen en bereidheid een ontwikkelingsweg te gaan in het licht van de school

 • Wil jij in vrijheid samen met collega‘s zoeken naar nieuwe, passende wegen voor de ontwikkeling van het kind, jezelf als leerkracht en de school als geheel?
 • Wil jij werken met- en vanuit de antroposofie?
 • Ben je bereid om te investeren in een goede verbinding met ouders en collega’s?
 • Wil je meedoen in onze organisatie met een leraren zelfbestuur?
 • Ben je (bijna) bevoegd vrijeschool leerkracht?

Wij bieden: een aangename, gezonde werkplaats voor de leerkracht, de kinderen, de ouders

 • Leergierige, open, enthousiaste, eigen-wijze kinderen en betrokken ouders.
 • Vrijheid om het onderwijs vorm te geven vanuit je eigen enthousiasme, verbinding met de kinderen en de leerstof.
 • Betrokken, hecht, pionierend klein team
 • Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling als leerkracht en voor onze leerweg als team samen. 
 • Vreugde en voldoening in het meebouwen aan een nieuwe school voor een nieuwe tijd, voor kinderen van nu en de toekomst.
 • Het salaris stellen we samen in gesprek vast.

Enthousiast?

E-mail je motivatie en CV naar meynschool@gmail.com.

Voor vragen en informatie kun je bellen 06-40300642 of mailen naar meynschool@gmail.com.