De school

MeynSchool is een kleinschalige huiselijke staatsvrije school waarbij een kind kan ervaren ‘dit is mijn school, hier is ruimte voor wie ik ben en wie ik word’. Ons motto is: ‘Leren door vrijheid in verbinding’.

Dat betekent dat kinderen in hun hele wezen worden aangesproken en uitgedaagd. Kinderen leren bij ons gedegen lezen, schrijven en rekenen, zonder haast en zo dat leren leuk blijft… Dat betekent dat we niet de alleen maar achter tafeltjes zitten maar ook veel bewegen, rekenend, zingend en spelend. We gaan het bos in, schilderen, bouwen, we vertellen verhalen, musiceren en zo veel meer… We zijn een sociale gemeenschap die we verzorgen en waar ieder kind zich veilig en gezien voelt.

Liefdevolle verbinding komt volgens ons tot stand door het onderwijs zo vorm te geven dat ieder kind de mogelijkheid heeft om vanuit zichzelf aan te haken. Dat lukt wanneer er enthousiasme, plezier en vreugde leeft op school. Daarom willen we zowel voor onszelf als leerkrachten als voor de kinderen zoveel mogelijk vrijheid om vanuit onszelf het leren en ontwikkelen tot stand te brengen. Wij zien leren en ontwikkelen als een creatief proces en dat heeft de genoemde vrijheid voor het maken van een eigen verbinding nodig als basis.

Leren door vrijheid in verbinding staat centraal met als doel dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een vrij, verantwoordelijk, liefdevol handelend mens die zijn eigen oordelen, keuzes en initiatieven dienstbaar kan maken aan zichzelf, de ander en de wereld.

Voor meer informatie, vraag de schoolgids aan via meynschool@gmail.com

De leerkrachten

De leerkrachten van links naar rechts: Ruth Meyns, Ruben Schrier en Fernand Crijns

Ruth Meyns, 42 jaar, moeder van een zoon en dochter en initiatiefnemer van MeynSchool. Als vrijeschoolleerkracht, remedial teacher, theaterdocent en verteller heeft Ruth met vele groepen kinderen, jongeren en volwassenen gewerkt.

‘Ik wil ruimte creëren voor een vrije ontwikkelingsweg zodat een kind – een mens – authentiek mag groeien vanuit zijn eigen aard en wezen in oprechte verbinding met zijn omgeving.’


Ruben Schrier, 32 jaar, vader van twee dochters en 8 jaar werkzaam als vrijeschoolleerkracht.

‘Ik word zo gelukkig van de ontmoetingen die iedere dag weer plaatsvinden tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Ik beleef het als een menselijke bouwplaats, waar met elkaar gewerkt en geleerd wordt. De dagen zijn afwisselend, bruisend en bewegend. Van bosdagen, tot houtbewerken en samen zingen in de ochtend!’


Fernand Crijns, 42 jaar, vader van een zoon (11) en dochter (9) en al een leven lang bewegend in het pedagogisch landschap. De tocht ging van de basisschool naar werken met kinderen in de zorg, naar pedagogische en sociale wetenschappen naar maatschappijleer op de middelbare school en dus weer terug naar de basisschoolleeftijd, het fundament voor het leven.

‘Met zo veel chaos en spanningen in de wereld is veiligheid, gezondmakend onderwijs, verbinding en vreugde voor mij het belangrijkste dat er is. Dat ervaar ik bij MeynSchool.’