Wat wil jij voor je kind?

Wij zijn een huiselijke school waar vreugde, verwondering en ook weerstanden aangaan een plek hebben.

Interesse? Meld je aan voor de informatieavond op 14 maart om 20u.

Leren door vrijheid in verbinding


De school

MeynSchool ontwikkelt zich vanuit het verlangen om ruimte te geven aan het kind zijn eigen ontwikkelingsweg en aan het in verbinding komen met zichzelf, de ander en de wereld om hem heen.

Lees verder

MeynSchool groeit!

Volgende fase…: inmiddels zijn we gestart we met de onderbouw in dit mooie gebouw!

Vacature

Om de gezonde groei van onze school te blijven voeden zijn wij op zoek naar een nieuwe collega!

Lees verder

MeynSchool door de inspectie erkend

Eind juni 2021 kregen we het positieve bericht van de inspectie dat MeynSchool erkend is. Dit was eerder dan we verwacht hadden! We hebben op getoast en konden met een gerust hart zomervakantie houden.

Schoolgids
Hierin vertellen we o.a. over onze essentie, pedagogische- en didactische uitgangspunten, hoe we kinderen volgen en ondersteunen, over de schoolorganisatie en ook praktische informatie zoals schooltijden, procedure aanmelden en ouderbijdrage. De schoolgids kun je opvragen door een e-mail te sturen naar meynschool@gmail.com


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.